За нас

WITmind е високотехнологична компания фокусирана върху ИТ и уеб решения, която развива своя бизнес по интегрирана система за управление на качеството, услугите и информационната сигурност, базирана на международните стандарти: ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2011 и ISO/IEC 27001:2013.

На практика това означава, че услугите и продуктите, които предлагаме и разработваме са направени по най-добрите практики и световно признати процедури за гарантиране на качество, управление на ИТ услугите и сигурност на информацията.